Rhoon, Sas 9 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is verlopen op 01-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161JM9

Verleende omgevingsvergunning:

Sas 9  3161 JM Rhoon (A190309062), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.