Rhoon, Bezeel 34 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is verlopen op 20-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162VA34

Verleende omgevingsvergunning:

Bezeel 34  3162 VA Rhoon (A190309025), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.