Rhoon, Achterdijk 5 - het bouwen van een woning

Dit item is verlopen op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161EA5

Verleende omgevingsvergunning:

Achterdijk 5    Rhoon (A190308906), voor het bouwen van een woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.