Poortugaal, Albrandswaardsedijk naast 131- het oprichten van een antenne opstelpunt (buismast)

Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172VA131

Verleende omgevingsvergunning:

Albrandswaardsedijk naast nr. 131 te Poortugaal (A190308736), voor het oprichten van een tijdelijke buismast als antenne-opstelpunt voor mobiele telecommunicatie en een hekwerk

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.